Bộ gậy Golf Nam fullset Titleist TSi1

87.348.000 

Bộ gậy Golf Nam fullset Titleist TSi1 – Ironset NSpro 880 AMC gồm: 12 gậy + 1 túi

1 gậy Driver Titleist TSi1
1 gậy Wood Titleist TSi1 #3
1 gậy Wood Titleist TSi1 #5
1 gậy Rescue Titleist TSi1
1 bộ sắt Titleist T100 NSPro 880 AMC (7 cây): 4,5,6,7,8,9,P
1 gậy Putter Titileist Phantom
1 túi CB Bag Titleist TB9CTCS

0949.848.579
0949.848.579