Bộ gậy Golf Fullset Ping G430

63.315.000 

Bộ gậy golf Fullset Ping G430 bao gồm 11 gậy:

  • 1 gậy Driver

  • 1 gậy gỗ 3

  • 1 gậy gỗ 5

  • 1 gậy Hybrid

  • Bộ sắt gồm các gậy: 4,5,6,7,8,9,Pw

0987.988.609
0987.988.609