Bộ gậy golf fullset Ping G400

25.000.000 

Full bộ Ping G400 flex SR gồm:

+ 1 driver 10.5°

+ 1 gỗ 3 14.5°

+ 1 gỗ 5 17.5°

+ 1 rescue 5 26°

+ bộ sắt 5,6,7,8,9,W

+ 1 Putter Ping Shea

0987.988.609
0987.988.609